Sůl a zdraví

Prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
přednosta I. plicní kliniky 1. LF UK a VFN

Léčivé účinky soli jsou známé celá staletí, dnes se k tomuto zdroji zdraví vracíme. Příkladem je léčba, jakou podstupovali pacienti v 30. letech 19. stol. v solném dole Wieliczka v Polsku, kde se od roku 1958 už běžně léčilo astma, choroby horních a dolních dýchacích cest a alergická onemocnění.
Stejně tak dobře víme, že při léčbě zmíněných chorob i kožních nemocí je velmi prospěšný pobyt u moře. Některé zdravotní pojišťovny na něj přispívají, či ho z velké části hradí (např. program Mořský koník-VZP). Cestu k moři si ovšem ne každý může dovolit víckrát v jednom roce.

U pacientů s astmatem a záněty horních a dolních cest dýchacích jsem si ověřil, že po 5 - 10 sezeních v solné jeskyni se jejich stav zlepšil, jako po přímořské léčbě. Příznivý efekt přetrvá asi 3 měsíce - ve srovnání s náklady na čtyři zájezdy k moři ročně, jež by pacienta spolu s léky dostaly do dobré kondice, je cena sezení zanedbatelná. Jako odborník na plicní choroby se k účinkům solné jeskyně na jiné druhy nemocí nemohu vyjadřovat. Za sebe jen dodám, že jsem si na sobě ověřil příjemný relaxační účinek.

Zdroj: Časopis NOVÁ Tina, číslo 43, říjen 2005
--------------------

 

 Prim. MUDr. Hana Zelenková, Ph.D.
dermatovenerolog


Mnohá odborná pracoviště a lázně výrazně rozšířily své bohaté léčebné prostředky o unikátní zařízení - mikroklimatické jódové solné jeskyně. Pobyt v jeskyni pozitivně působí na široké spektrum zdravotních problémů. Není náhodou, že mnozí renomovaní odborníci zdůrazňují, že léčivé vlastnosti solných jeskyní intuitivně využívali již naši prapředci.

Obliba a široké využití solných jeskyní v Evropě má svou historii a tradici. V tomto ohledu patří prvenství solné jeskyni v polské Vieličce, kde byla vybudována solná jeskyně již v roce 1843. Obliba těchto unikátních zařízení a jejich nemalý počet je například v Německu, Izraeli, Rusku a USA. V současnosti jsou možnosti využití soli v tomto ohledu mnohem dále a při dnešní technologii se tyto solné jeskyně dají realizovat i na povrchu ve vhodných prostorách.

V podstatě rozlišujeme dva typy jeskyní - vybudované z kamenné soli nebo z mořské soli.

Mořská sůl je získávána z oblastí Mrtvého, Černého a Baltského moře. Strop jeskyně je tvořen umělými krápníky. Podlaha jeskyně (vyhřívaná podlahovým vytápěním) je pokryta hrubou vrstvou krystalické soli. Celé prostředí je izolováno proti vlhku a vzniká tak hypoalergické a bakterií prosté prostředí, blízké sterilnímu prostředí operačního sálu. Jeskyně jsou navíc vybaveny germicidními lampami, které po každé 45 minutové kůře společně se zvláštním systémem větrání dokonale pročistí vzduch v jeskyni tak, že zde žádné bakterie nejsou schopny života.

Nemusíte až k moři - mikroklima Solné jeskyně je mimořádně intenzivní a připomíná přímořské oblasti. Vzduch je nasycen mikročásticemi suché soli. Sůl použitá ke stavbě těchto jeskyní obsahuje kromě chloridu sodného i další, velmi důležité minerály a stopové prvky - jód, bróm, draslík, hořčík, vápník, železo, selen. Bylo prokázáno, že tyto prvky se v jeskyních uvolňují mnohem intenzivněji než ve volné přírodě. Proto v průběhu 45 minutového pobytu vdechnete množství odpovídající třídennímu pobytu u moře. Mikročástice působí nejen na pokožku. Jejich vdechování zlepšuje funkce sliznic, zklidňuje zápaly a otoky a výrazně vylepšuje buněčnou imunitu. Jód, který má, výrazné vazodilatační schopnosti, působí i na zmírňování bolesti, zlepšuje prokrvení orgánů. Zlepšuje se také látková výměna i spalování tuků.


Pobyt v jeskyni je účinný při onemocnění dýchacích cest, astmatu, zánětech krku a nosohltanu, chronické rýmě, chřipce, angíně, onemocněních trávícího traktu. V jeskyních vybudovaných ze soli byly zaznamenány vynikající výsledky při výskytu kožních onemocnění - alergie, psoriáza, atopický ekzéma jiné. Stejně blahodárný efekt byl zjištěn při neurózách a psychickém stresu, vyčerpanosti, depresích, nemocech krevního oběhu, ischémii a vysokém krevním tlaku.

Pobyt v solné jeskyni z pravé mořské soli jednoznačně patří k pozitivům, kterými je možné rozšířit škálu léčebných prostředků bez nejmenšího rizika pro organizmus. Léčebné kúry tedy s plnou zodpovědností doporučují přední odborníci z řad pneumologů, alergologů, pediatrů, kožních a jiných lékařů.

Zdroj: www.solnejeskyne.net
----------------------

 

 

 

 MUDr. Vladimír Volf, Ph.D.
vedoucí lékař – Klinika dětí a dorostu FN KV Praha


Léčba různých chorob v solném mikroklimatu se praktikuje již mnoho let. Metodu inhalace soli rozptýlené ve vzduchu využívali úspěšně již staročeští lékaři. Jako většina dětských lékařů, tak i já doporučuji pobyty u moře hlavně pro děti s postiženími horních a dolních cest dýchacích. V současné době nemusíme za mořským klimatem cestovat – nabízí se nám pobyt v solných jeskyních v tuzemsku. Pobyt v solné jeskyni je novou, originální, účinnou a čistě přírodní metodou zvanou haloterapie. Nasycený vzduch v jeskyni vytváří mikroklima, které má obrovsky pozitivní vliv při léčení širokého spektra nemocí a výrazně podporuje imunitní systém, jak u dětí tak i u dospělých. Další výrazně pozitivní vliv solné jeskyně spočívá v tom, že vdechovaný solný aerosol vysušuje mikrobiální buňky patogenních mikroorganizmů, kterých se tělo zbavuje formou uvolňování hlenů z dýchacích cest. Tento jev je označován jako samočistící proces organismu.


Z praxe mohu potvrdit, že pobyt v solné jeskyni významně pozitivně ovlivňuje průběh onemocnění u dětských pacientů s chronickými chorobami horních a dolních cest dýchacích (záněty hrtanu, senná rýma, astma…), kožních onemocnění (atopický ekzém), chronických onemocnění trávicího traktu (Crohnova choroba, žaludeční vředy), kardiovaskulárních onemocnění (vysoký krevní tlak), nebo poruch štítné žlázy. Zároveň je třeba zdůraznit pozitivní vliv mikroklimatu v solných jeskyních na stabilitu imunitních systému, což představuje velmi důležitý preventivní faktor v rámci chřipkových onemocnění, jejichž zvýšené riziko je v současné době velmi aktuální.


Nezanedbatelným přínosem je vliv solné jeskyně na psychiku dětských pacientů. Po vstupu do solné jeskyně na vás dýchne nenapodobitelná atmosféra.Všude na stěnách i na podlaze je sůl, tlumené světlo prosvítá skrze solné kameny na zdech, z reproduktorů se line relaxační hudba – malé děti si můžou při relaxaci hrát.

Pobyt v solné jeskyni u dětských pacientů nelze použít jako léčbu kauzální, nýbrž jako léčbu doplňkovou. Je nutno si však uvědomit, že u řady chorob má doplňková léčba zásadní vliv na průběh i prognózu základního onemocnění. Proto by na ni mělo být u dětí pamatováno i s přihlédnutím k finanční stránce této léčby ve srovnání s klimatickým pobytem u moře.
---------------------------

 

 

 

 MUDr. Jan Hak
odborný dětský lékař, specialista II.stupně v pediatrii
školitel pro další vzdělávání lékařů, Liberec


NÁZOR PEDIATRA
Vhodné Klimatické podmínky příznivě ovlivňují rozvíjející se dětský organismus. Prevence v posledních letech nabývá na významu a pro zdravý vývoj dítěte je velmi důležitá i přes svoji komplexnost a složitost. Dobrá funkce dýchacích cest patří k základním předpokladlm pro zdravý vývoj dítěte. Životním prostředím Liberec sice nepatří mezi silně znečištěná města, nicméně velkoměstský charakter aglomerace s sebou nese i negativní vliv na dýchací cesty.

Aplikace vhodného mikroklimatu, například formou zvlhčeného a minerály nasyceného vzduchu podněcuje činnost epitelu v dýchacích cestách , příznivě plsobí na sliznice, hlenotvorbu a má i řadu složitých imunizačních konsekvencí. To příspívá ke zdravému vývoji dítěte, brání opakovaným zánětům dýchacích cest, snižuje nemocnost dětí. O vlivu sauny bylo napsáno vědeckých prací a zkušenosti zejména pediatrů ze Švédska, pro tentoživotní styl jednoznačně horují.
Aktuální a vědecky velmi zajímavá jsou sdělení o činnosti lymfatických cest. Snažíme se nalézt vhodné cesty.

Problematika prevence je jistě věcí složitou, komplexní, časově i finančně náročnou. Péči o své zdraví začala řada osvícených lékařů a zejména obyvatelé velmi vyspělých stítů věnovat nejen čas, ale čím dál více je tento moderní trend medicíny určen pro lidi s vizí do budoucna. Těší mne, že se i v Liberci začalo problematice prevence věnovat několik osvícených pracovišť. Solná jeskyně je jistě počin z pohledu lékaře s prioritou na prevenci čin vhodný následování.

-------------------------------

 

 

 

 


lek. Med. Aleksander Sieluzicki
internista, specialista balneologie a fyzikální medicíny


NÁZOR INTERNISTY
Při poslední návštěvě s rodinou v Solné jeskyni v Jelení Hoře-Kaplicích jsem se začal zamýšlet nad fenoménem těchto zařízení. V Polsku i na Slovensku Solných jeskyní v posledních letech vyrostlo jako hub po dešti. Pokud přijmeme fakt, že jejich návštěvnost i oblíbenost je dlouhodobě vysoká, pak musíme konstatovat, že nejde o nějakou módní záležitost. Je třeba detailně zkoumat vliv mikroklimatu těchto jeskyní na lidský organismus.
Zkoumáním účinků opakovaného pobytu v těchto zařízeních bych návštěvníky rozdělil do dvou skupin.

PRVNÍ KATEGORIE
Jedná se o osoby nemocné nebo dlouhodobě léčené. Mají různé obtíže: počínaje onemocněním horních a dolních cest dýchacích, přes poruchy látkové výměny, onemocnění zažívacího traktu, endokrinologická onemocnění, alergie, srdečně-cévní dysfunkce a s ní spojený zvýšený krevní tlak.
V poslední řadě jde o osoby s kožními onemocněními, jako je psoriáza-lupénka a různé druhy dermatózy. Blahodárný vliv pobytů v solných jeskyní na tato onemocnění je nevyvratitelný a prokazatelný. Nemůžeme ani zapomenout na vliv tohoto mikroklimatu na nervovou soustavu při léčbě neurózy, psychosomatických obtíží a různých fobií. Podobné způsoby léčby, které se zakládají na bázi přírodních metod, se v současnosti používají i v nejvyspělejších státech. Tyto procedůry se využívají jako metody doplňkové a jednoznačné zlepšující účinky léčby a následnou rekonvalescencí.


DRUHÁ KATEGORIE
Do této skupiny bych zařadil lidi bez zdravotních problémů. Každý z nás však podléhá vlivu vnějšího okolí. Nepravidelně a nezdravě se stravujeme, často žijeme v pernamentním stresu a každodenní shon se negativně odráží na našem rozpoložení a náladě. Jsme unavení, apatičtí a nespokojení. Pobyt v Solné jeskyni, spojený s poslechem relaxační hudby (tichý šum moře, zpěv ptáků a jiná příjemná instrumentální hudba), je balzámem na naše nervy. Při těchto procedurách můžeme hovořit i o aromaterapii. Neopakovatelná vůně mořské soli obohacená o jiné přírodní látky má neocenitelný vliv na celý náš organismus. A to je podstata a tajemství solných jeskyní. Právě v nich najdeme skutečné mořské klima. Jeskyni vnímáme všemi smysly.
Stávají se podstatným elementem pomáhajícím při léčbě mnoha závažných chorob. Mohou však také působit preventivně při snížení rizika vzniku různých onemocnění.


Vraťme se na samý začiátek mé úvahy. Pokud je to doopravdy jen móda, pak v tomto případě by měla být všeobecně akceptována vzhledem na svůj blahodárný, ozdravný vliv na lidský organismus. Netvrdím, že jednou místo posezení v baru si budeme domlouvat setkání v solných jeskyních, ale kdo ví?
------------------------------

 

 

 

 


lek.med Dorota Wrońska
specialista laringolog
KIELCE


V solné jeskyni je unikátní mikroklima. Ovzduší je nasycené prvky jodu, hořčíku, draslíku, chloridů, bromidů, selenu i mědi.

Toto bohatství minerálů a stopových prvků nacházejících se v Solné jeskyni je při odpovídající teplotě a vlhkosti nezastupitelné k správnému fungování horních a dolních dýchacích cest. Proto jak svým malým, tak i dospělým pacientům doporučuji využívání procedur v Solné jeskyni.

Způsobem doléčení jsou tyto procedury velmi vhodné při zánětu nosních dutin, zánětu krku a hrtanu.Zvláště doporučuji návštěvy Solné jeskyně osobám trpícím na zánět mandlí, dlouhodobé záněty krku, hrtanu a nosních dutin.

Díky tomu, že se jeskyně nachází v mém městě, mohou moji pacienti čerpat z těchto procedur během celého roku a nemusí čekat na letní měsíce, kdy mohou cestovat k moři. Současně pracuji jako laringolog a nemohu si představit léčení pacientů efektivnější metodou, hlavně těch, kteří dlouhodobě trpí na choroby horních dýchacích cest bez doléčení metodou využívající účinky mořské soli.
----------------------

 

 

 


lek.med Pavel Kwiatkowski
specialista laringolog
ZAKPOPANE


Vážení přítomní, v soli, která se nachází v Solné jeskyni je bohatství prvků, které jsou nevyhnutelné k zdravému fungování organizmu člověka.

Bioprvky, které se nachází v struktuře soli, tvoří komplexy, které organizmus člověka velmi lehko přijímá.Je samozřejmé, že jejich nízká hladina vyvolává špatný vliv na zdraví člověka.Struktura mikroelementů soli je podobná s obsahem tekutin v lidském organizmu.Tato mořská sůl obsahuje hlavně : jod, měď, hořčík,železo, vápník, draslík a jiné minerály.

Podmínky tepla a vlhkosti, které jsou v jeskyních solno-jodových jsou optimální pro podpůrné léčení a prevenci při chorobách:
· plic a průdušek
· srdečně-cévních
· dermatologických
· neuróza a její různé stavy

Vysoký stupeň ionizace nacházející se v ovzduší má pozitivní vliv na pravidelný přechod energie do všech orgánů v organizmu člověka.
------------------------------
 
 
 
 

VYUŽITÍ MIKROKLIMATICKÉ JÓDOVÉ SOLNÉ JESKYNĚ V BALNEOTERAPIIOriginální léčivá solná jeskyně je zhotovena ze soli z Mrtvého moře (původ: Jordánsko). V jeskyni vzniká intenzivní mikroklima, které je obdobou klimatu přímořské oblasti se silným mořským aerosolovým komplexem. Ovzduší v jeskyni obsahuje vysokou koncentraci mikročástic soli s obsahem jódu a dalších prvků. Jejich uvolňování je dosahováno jednak zahříváním vrstvy soli na podlaze podlahovým vytápěním, ventilačním zařízením a regulací vlhkosti a teploty s cílem usnadnění vdechování mikročástic až do dolních cest dýchacích, jakož i jejich zachycení a lokální působení v horních dýchacích cestách. Svou intenzitou je tento proces mnohonásobně vyšší než v přírodním přímořském prostředí. Léčebná kúra v jeskyni trvá 45 minut, což podle množství vdechnutých částí odpovídá asi 3-dennímu pobytu u moře.

Vdechnuté mikročástice soli působí lokálně na dýchací cesty, podporují činnost řasinkového epitelu, usnadňují vykašlávání, ale rovněž se vstřebávají do krevního oběhu. Jód se snadno vdechuje díky odpařování a výrazně se uplatňuje jeho vasodilatační účinek (rozšíření cév). Odplavují se mediátory (zprostředkovatel) zánětu, zmírňuje se takto bolest, zlepšuje se prokrvení všech orgánů, včetně pohybového ústrojí. Dochází i k pozitivnímu ovlivňování kůže, na kterou během procedury nasedne mikrofilm soli, který zvyšuje hydrataci kůže, podporuje očistu kůže, včetně odstranění různých cizorodých látek a mrtvých kožních buněk. Podporuje se prokrvení pokožky, normalizace rovnováhy pH kůže, uplatňují se protizánětlivé účinky, zvyšuje se odolnost vůči infekcím a volným radikálům. Sůl pomáhá kůži vyhlazovat, obnovuje se přirozené napětí kůže, což jí dodává přirozený, hedvábný vzhled. Patrný je i efekt proti celulitidě.

Doporučené indikace / léčí : 

· Choroby cest dýchacích, astma bronchiale, onemocnění plic, chronické bronchitidy, záněty nosních dutin, horních i dolních cest dýchacích, respirační alergie u dospělých i dětí

· Choroby zažívací soustavy, především vředová choroba žaludku a duodena, záněty tlustého střeva, M. Crohn

· Choroby krevního oběhu, hypertenze, ischemická choroba srdeční, včetně stavů po infarktu myokardu, periferní oběhové poruchy

· Dermatologická onemocnění, kožní alergie, psoriasis vulgarit, dermatitidy u dospělých i dětí

· Snížená funkce štítné žlázy - hypothyreóza

· Revmatická onemocnění, terapie zmírňuje zánět, snižuje hladinu bolesti

· Dysfunkce vegetativního systému

· Některé poruchy psychiky, neurózy, stavy vyčerpanosti po prodělaném akutním i chronickém stresu, syndrom zimní deprese (SAD)

· Poruchy imunity u dospělých i dětí

· Pobyty osob trpících nedostatkem jódu, včetně těhotných žen a dětí

Kontraindikace absolutní:
Do jeskyně není dovolen vstup s jakýmkoli akutním, infekčním onemocněním, akutní TBC, s různými formami nemocí z nachlazení, chřipkou, rýmou, akutním kašlem, aj.

Kontraindikace relativní:
Osobám se zvýšenou funkcí štítné žlázy, onkologickým onemocněním, závažnými nemocemi ledvin je doporučeno první vstup do jeskyně konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.

J. Mikula, J. Twardziková
(Slovenské liečebné kúpele Piešťany)